حقوق و قوانین
0
مجموعه اهداف و وظایف وزارت جهاد کشاورزی
-1

مجموعه اهداف و وظایف وزارت جهاد کشاورزی با رعایت ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی مربوطه شرح وظایف مطرح در قانون تمرکز بخش کشاورزی و آیین ...

Logo
Reset Password
محصولات انتخاب شده برای مقایسه
  • Total (0)
مقایسه
0